آخه چطور میشه بی هدف فقط بود.

بعضی ها خیلی خوش شانسند که زندگی بدون اینکه خودشون بفهمند یهو یه هدفی رو میکنه توی کله شون و اونا هم تا تهش میرن.

خب یه حالت دیگه هم اینکه شما هیچ هدفی نداشته باشی و اصلا ندونی میخوای چیکار کنی و به چه علاقه داری.

این بی انگیزه بودن آدم رو از درون متلاشی میکنه، میشی مثل یه ربات که با زجر داره فرمان زندگی رو اجرا میکنه.

شیت، چقد من غر میزنم!! فاک یو لایف