پریشب توی باشگاه موقع گرم کردن، همون اول کار پای چپ مون بین فاصله دو تا تاتامی گیر کرد و پیچ خورد و ما هم نقش زمین شدیم، هر چند که اونروز تمرین رو ادامه دادم اما وقتی به خونه برگشتم متوجه وخامت اوضاع شدم و دیدم مچ پام حسابی ورم کرده.

دیروز رفتم دکتر که گفت رباط پات کش اومده و باید گچ بگیری! اونم دو هفته! نمی دونم دقیقا فردای روزی که تصمیم گرفتم بعد از مدتی طولانی بیکاری برم کار کنم یهو اینطوری شد و دوباره همون حس تنبلی و یه جا نشینی اومد سراغم طوری که دیگه اصلا دلم نمی خواد با این پای سنگی و سنگین جایی برم!

یاد اون ضرب المثل  افتادم که هرچی سنگه پیش پای خر لنگه!

این هفته این بار دوم بود که یه بلای اینطوری سرم میومد، اول هفته هم تاکسی که سوار شدم تصادف کرد و گیجگاه ما به فرمون خورد و حسابی قلمبه شد!

توی این مدت بیکاری حسابی به بازی Clash of Kings معتاد شدم، با اینکه خیلی چیزای جالبی ازش یاد گرفتم ولی اصلا پیشنهاد نمی کنم کسی بره سراغش چون واقعا تمام وقتتو ازت میگیره اگر بخوای توش پیشرفت کنی.

خلاصه اینکه می گذرد.