همون شد که پیش بینی می کردم. کم کم باید خودم رو به شنیدن این زخم زبون عادت بدم که محمد اگر زرنگ بود تا الان خودش یه دختر برا خودش پیدا کرده بود!!
اصلا پسر باید زرنگ باشه و خودش دختر پیدا کنه!
چی بگه آدم آخه...
نماز و قرآن هم می خونند و تسبیخ از دستشون نمیافته.
چی بگم...