اخیرا اتفاقاتی توی شرکت افتاد که خیلی جالب و چالش برانگیز بود.

حوصلم نمیشه الان کامل دربارش بنویسم. اما گاهی اوقات موقعیت هایی پیش میاد که می بینی کاملا به ضرر تو هست و حسابی ناراحت کننده! اما پشت و بعد از این اتفاق دقیقا همه چیز بر عکسش در انتظارته.

و برای رسیدن به اون موقعیت خوب، باید این حال بد رو بگذرونی گاهی.