توی این یه هفته... به این چند موردی که زنگ زدیم... گویا یکیشون پدرش به دلایل نامعلومی مخالفت میکنه...
سه تاشون هم قصد ادامه تحصیل داشتند!
همچنان در جستجو...

پ.ن: واقعا این تحصیل چه ربطی به ازدواج داره؟ تاسف میخورم برای این طرز فکر... و البته بیشتر والدین رو مقصر می دونم.