برام توصیفش کن همونطور که دیدی.

این دیالوگی از سریال مارکوپولو بود که خان خطاب به مارکو میگه، به عنوان تنها وظیفه ای که داره و باید به خوبی انجامش بده وگرنه ممکنه جونش رو از دست بده. اینکه وقتی به جایی فرستاه میشه به خوبی نگاه کنه و بعد برای خان توصیف کنه. توصیف واقعیت به دور  از هر گونه قضاوت شخصی و اعمال نظر. برام جالب بود!

فکر کنم باید یاد بگیرم که گاهی اینطوری به اطرافم نگاه کنم.

در سکانسی سه ستاره در آسمان کنار هم در یک راستا نشون داده میشه که اسمشون سه خواهر هست.

وقتی از خونه مادربزرگم به ستاره ها نگاه میکردم همیشه اونا رو میدیدم اما نمی دونستم اسمشون چیه و هر جای دیگه هم که به آسمان خیره میشدم دنبال اون ستاره ها میگشتم. واقعا چرا این سه تا خواهر باید همینطور مجرد مونده باشن تا چشم پسرای مجردی مثل من همیشه دنبالشون باشه ! :)))

خب تقصیر من چیه، چه میدونستم این سه تا ستاره، سه خواهر هستن :)