حس بدی دارم، انگار یه چیزی‌کمه.

شاید جای خالیِ یه نفر...