بهم میگه که تو هم مغروری هم اعتماد به سقفی اما از نوع خوبش !

گفتم خدایی مغرور نیستما ! اعتماد به نفسم  هم خیلی زیاد نیستا !

گفت که ولی خدایی حاضر جواب که دیگه هستی، البته حاضر جوابیت بد نیست و آدم رو ناراحت نمی کنه، بر عکس فلانی.

گفتم فقط توی چت متنی اینطوری هستم، وگرنه اتفاقا آدم کمرو و خجالتی هستم.

.

.

.

در کل برام جالب بود که گاهی قضاوت ما تا چه اندازه اشتباه که نه ، می تونه اصلا برعکس باشه !

البته خدایی اعتماد به نفسم توی کار کامپیوتر و برنامه نویسی بالا هست و وقتی نظری میدم اصلا تن صدام هم محکم هست، جوری که وقتی توی جلسه تیم وقتی که عبا رو که روی سر کشیدم و سر در خویشتن فرو بردم بر می دارم و سر به بالا می کنم و میگم یه مساله ای ! همه ساکت میشن تا ببینن این شیخ سر در گریبان فرو برده چی میخواد بگه :)

بقیه موارد هم بماند تا وقتش برسد.