قرار بود پنج شنبه بهم خبر بدن که خبری نشد و خودم به دوستم پیام دادم و گفتم برام سوال کنه. گفت پرسیده و گفتن اگر با فلان مبلغ مشکلی ندارم اوکی هست منم گفتم بهشون اوکی بده با همون مبلغ. قرار بوده خبر بدن که تا الان خبری نشده و این یعنی احتمالا نظرشون به هر دلیل عوض شده. اگر جواب نه هست که هیچی اما اگر آره خودم ترجیح میدم که دیرتر خبر بدن تا یه سری چیزها از لحاظ زمانی مقارن بشن.

یکی از دوستام جایی مشغوله و حقوق خوبی بهش میدن اما خودش زیاد مایل نیست که اونجا باشه چون میگه زیاد پیشرفت نداره. بهش گفتم که با توجه به حقوقی که میده و فشار کاری کمی که میگی به نظرم جای خوبیه و بهتره بمونه، امروز پیام داده که من اگر خواستم بیام بیرون تو میای جای من؟ منم بهش گفتم که نمی دونم باید بیام و باهاشون صحبت کنم ببینم واقعا چطور جایی هست.

هنوز چندسالی فرصت دارم که به شغل دولتی فکر کنم و الانم منتظر آزمون مترو شیراز هستم اما هیچی معلوم نیست چون بیکار زیاده و اینا هم فقط تعداد کمی میگیرند که اونم معلوم نیست تهش چی از آب در بیاد.