برای رفتنم به تهران استخاره زدم که این آیه اومد، البته پیشنهاد پدرم بود، منم نمی دونم چطوره واقعا انگار ابن سیرین استخاره هاش درسته در اکثر مواقع.

وَ أَنَّ الَّذینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلیماً و اما آیه بعدش کار رو بیشتر سخت کرد!

وَ یَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَیْرِ وَ کانَ الْإِنْسانُ عَجُولاً که خب یعنی صبر کن و عجله نکن برای این موقعیت شغلی! آخه چیکار کنم من :(((