دیشب حین تلاش برای خوابیدن، یکهو راه حل یکی از چالش هایی که توی پروژه ای که دستم هست به ذهنم رسید!

یهو خندم گرفت که مردک نفهم، الان؟ ای موقع؟

خوبه حداقل فهمیدیم مغزمون که شبا نمی خوابه بیچاره میره دنبال یه لقمه نون حلال. دستت رو می بوسم فقط یه جور تنظیم کن ما هم بتونیم بخوابیم.

ولی راه حلش خوب بود :)

در ضمن خواب های خوبی هم دیدم :))