دوستم یه مورد واسه خاستگاری پیشنهاد داد، با خانواده که مشورت کردم به دلایلی نظر بر این شد که فعلا نه!
دوستم خواسته بود که مشخص کنم که می خوام یا به یکی دیگه پیشنهاد بده.

چند روز پیش واسه دوستم پیام دادم که این جمله داخلش بود "شما فعلا منتظر ما نباش".

الان بعد از چند روز دوباره پیام رو اتفاقی نگاه کردم، دیدم نوشته بودم "شما فعلا منتظر ما باش".

چی بگم؟ الان چیکار کنم!!