فیلم Amelie رو دیدم؛ معرکه بود. کاملا با امیلی حس همزاد پنداری داشتم. یک درونگرای فوق العاده.

خطاب به نیمه گمشده ام: یکم مثل امیلی باش :))