خیلی هامون از اینکه نه بگیم می ترسیم، خیلی هامون هم از اینکه نه بشنویم.

ولی کلمه نه اونقدرها هم بد نیست، در واقع شاید کلمه نه نیست که واسمون ناراحت کننده هست، اینکه حس کنیم به نحوی طرد شدیم حس بدی در ما بوجود میاره.

همینطور درباره نه گفتن، درواقع چیزی که نه گفتن رو واسمون سخت می کنه اینه که حس می کنیم داریم طرف مقابل رو ناراحت می کنیم و واسه اینکه طرفمون واسمون مهمه و از اون طرف دچار همون حسی که گفتم نشه سعی می کنیم که نه نگیم! یه جورایی مثل این می مونه که داری یکیو قضاوت یا مجازات می کنی.

اما آخر کار، از همون چیزی که می ترسیم سرمون میاد. واسه اینکه طرف ناراحت نشه یه کاری و قبول می کنی و وسطش که می بینی سخت شد دیگه میگی نه! همون نه اولی اما با درد و خونریزی بیشتر.

پس بهتر اینه که از گفتن نه نترسیدم.