علی ایها الحال یک پروژه طراحی گرفتم، هم واسه تنوع، هم پول.

کارش راحتتره، هم یکم منو یاد عشق اول و پنجمم می اندازه، هم اینکه از توی خونه هروقت دوست داشتم، هر چقدر دوست داشتم کار می کنم روش.

ضمن اینکه می تونم حس کمالگرایی خودم رو توی کار ارضا کنم.

طراحی تعهد کمتر و کوتاه مدتی نسبت به پروژه برنامه نویسی داره. یک کار رو تموم می کنی و موقع تحویل دیگه تموم میشه. پشتیبانی نداره، ضمن اینکه گاهی دردسرش هم خیلی کمتره. استرس باگ هم نداری.

تا ببینیم چی میشه، امیدوارم اوضاع کار بهتر بشه.