دیروز استاد پناهیان دانشگاه شیراز سخنرانی داشتند.
یک شاه جمله ای رو گفتند که حس کردم گمشده من هست. گفتند که حضرت علی در نامه به مالک اشتر اولین صفت یک مدیر و حاکم رو اهل تجربه بودن نام بردند، و بعد گفتند که کسی که به تجربه توصیه می کنه مسلما نتیجه تجربه رو هم اگر شکست بخوره می پذیره و قبول می کنه، حتی کمک می کنه که در تجربه پیروز باشه.
و این چیزی هست که من همیشه از تجربه کردن می ترسم. قبل از هر چیزی میشینم تمام اتفاقات رو حساب و کتاب می کنم و کمتر دست به تجربه چیزی میزنم.
این باعث شده خیلی اوقات منفعل باشم و اصلا دست به هیچ کاری نزنم. بی تحرک، فقط در ذهنم مسائل رو حل کنم و سعی نکنم یه کاری رو شروع کنم و مشکلاتش رو در خودش با علم و آگاهی که دارم حل کنم.
و این خیلی بده که هیچ کاری نمی کنم چون می ترسم از اینکه تجربه ام به شکست منتهی بشه.