امروز دوست دارم واقعا این رو واسه خودم بنویسم که

نساختن یک مجسمه خیلی زیبا، خیلی بهتر از ساختن یک مجسمه زشت هست.
درگیر یک رابطه که می تونه خیلی عالی باشه نشدن، خیلی بهتر از درگیر یک رابطه بد شدن هست.
یک فرد عالی رو استخدام نکردن، خیلی بهتر از استخدام یک فرد بد هست.
یک پروژه خیلی عالی رو نگرفتن، خیلی بهتر از یک پروژه بد رو گرفتن هست.
پارسال به خاطر موضعیت بدی که از لحاظ روانی داشتم و بیکاری و فرار از شرایط خونه مجبور شدم یه شرکتی برم سر کار که الان که فکرشو می کنم میبینم همچین غلطی هم نکردم، فقط برای درد و رنج خودم کمی زمان بیشتری خریدم و اون رو به تعویق انداختم.
و من الان اینجام، سر جای اولم، فقط یک سال پیرتر شدم! همین.