دو جلسه وقت گذاشتیم رفتیم اونجا، که مفید %75 جلسه رو داشتم من صحبت می کردم و راهکار و طرح مساله می کردم، حالا دوباره فردا می خوان جلسه بزارند! که چی؟! دوباره میخوان وقت آدمو بگیرند و بندازنت توی یک دور بی پایان، فقط به این خاطر که نمی دونند چی می خوان و با خودشون چند چند هستند...

اما نه...

این بارون قبلا به تن ما خورده، تا وقتی که نفهمم با خودشون چند چند هستند منم کار رو شروع نمی کنم؛ توانایی انجام کار ندارند الکی لاف رستم نزنند و خواسته هاشون رو کم کنند!

از ما گفتن بود.