هر طور حساب می کنم میبینم راهی غیر از این ندارم، باید با خودم بجنگم. از اونجایی که می خوام سختترین کار دنیا رو انجام بدم، باید براش یک برنامه ریزی داشته باشم، تا بتونم با تمرین کم کم خودم رو بهش عادت بدم.

موارد زیر کارهایی هست که برای قدم اول در نظر گرفتم، دوره اول یک ماهه خواهد بود و در قدم دوم با توجه به پیشرفتم مواردی رو به اینها اضافه خواهم کرد.

در این برنامه هدفم اینه که بهم سخت بگذره...باید رنجهایی که هر کار داره رو جرعه جرعه بنوشم و سعی کنم به روی خودم هم نیارم.

1- باید نمازهامو اول وقت بخونم، مخصوصا نماز صبح، چون سختیش بیشتره. در هر شرایطی که باشم باید سعی کنم خودم رو برسونم. من باید این رنج رو بکشم.

2- باید بعد از هر نماز، بدون توجه به زمان، تسبیحات رو بخونم. من باید این رنجو بکشم.

3- باید از بعضی خوردنی ها پرهیز کنم، همچنین از خورده خوری! این قانون من و عادت غذایی من هست. من باید این رنجو بکشم.

4- باید کاری رو که می دونم نباید انجام بدم، انجام ندم، سخته اما من باید این رنجو بکشم.

5- باید هر شب دو صفحه قرآن بخونم، بدونم توجه به اینکه ممکنه چقدر خسته باشم. من باید این رنجو بکشم.

6- باید به مسواک زدن عادت کنم، هر شب قبل از خواندن قرآن باید مسواک بزنم. من باید این رنجو بکشم.

7- باید باشگاه رو ادامه بدم و کمی بیشتر به خودم فشار بیارم چون زمان زودتر از اونی که فکر می کنم خواهد گذشت. من باید این رنجو بکشم.

8- باید هیچ وقت سیر نخورم. باید همواره هدفم از خوردن گرفتن قدرت باشه و نه پر کردن شکم. من باید این رنجو بکشم.

9- هر پنجشنبه، حتما باید دعای کمیل رو بخونم، حتی اگر شده باشه تنها و در خلوت خودم. من باید این رنجو بکشم.

10- استفاده از لغات رکیک در تمامی زمان ها و مکان ها و در برابر تمام افراد (چه صمیمی و چه غیره) ممنوعه، حتی در ذهن. من باید این رنجو بکشم.

11- گوش دادن به موسیقی ممنوع. شاید در اون لحظه کمی بهم آرامش بده اما ظرفیتم رو برای آرام بودم کاهش میده و بعدا ذهنم رو مظطرب می کنه. من باید این رنجو بکشم.

 

من باید این رنجها رو بکشم، من راهی غیر از این ندارم. من زمانی غیر از الان ندارم.

می خوام برم توی بغل خودِ خودِ خدا.