در فیلم قمار باز (The Gambler) صحنه ای پایانی فیلم بعد از تمامی گند هایی که مارک میزنه، به این ختم میشه که طرف تمام مبلغ بدهیش رو از خطرناکترین کسی که می تونه میگیره و مستقیم میره کازینوی کسی که همان مقدار پول رو بهش بدهکاره و تمام اون پول رو میزاره وسط... نصف میبازی و هر دوشون می کشنت، نصف میبری و همه چی به خوبی و خوشی تموم میشه! و شانس میاره و میبره.

امروز دوجا برای مصاحبه مراجعه کردم، جای اول کمی غیر مرتبط با تخصص اصلیم و ساعات کاری بالا اما با حقوق و مزایای خوب، و جای دوم یک شرکت دیگه که محیط و تیم حرفه ای در زمینه تخصصی خودم دارند.

الان نمیدونم چی شد یهو همه اینها بهم گره خورده و منو توی همون حالت فیلم قمارباز قرار داده؛ خیلی دو دل هستم و نمی دونم کدومش رو انتخاب کنم که برام بهتر باشه.

امیدوارم خدا افضل مصلحتش رو برام بفرسته؛